René Langkjær

Carsten Jensen

René Langkjær

Carsten Jensen

Kompetencer

Vores udvalg af maskiner

  • Vi maskinskover i tyndinger og afdrifter i både løv og nåletræ, og skover juncker og ispindekævler.
  • Udkørsel af effekter i både maskinskovet træ og manuel fældet, samt udkørsel af flis.
  • Flishugning fra stak til både varmeværker og mindre stokerfyr, sold i flere størrelser efter kundens ønske.
  • Terrængående flishugning i tyndinger.
  • Knusning ned til jordoverfladen med AHWI knuser eller fjernstyret grenknuser.
  • Fælde/udkørsel er især velegnet til tynding og afdrift af læhegn og remiser.
  • Fælde/bunkelægning er til tynding i ungt løv og nåletræ evt. til flishugning i terræn med Silvertec flishugger og frakører.
  • Vi giver gerne uforpligtende tilbud på en flisløsning, f.eks. tynding af levende hegn og renovering af gamle remiser.
  • Tilbud på skovning og afsætning af træ.
  • Skovfoged rådgivning.

Vi udfører

Vi har opnået godkendelse til maskinopmåling, hvilket betyder, at vores team har den rette ekspertise og tilladelse til at udføre skånsom skovning ved hjælp af moderne maskiner. Vi har fokus på at bevare skovens sundhed og økosystem ved at anvende skånsomme metoder og præcise teknikker under maskinskovningen. Vores mål er at sikre, at skovområdet forbliver bæredygtigt og i balance efter skovninge

Vores specialiserede team står klar til at håndtere udkørsel af træstammer og biomasse fra skovområdet. Vi har den nødvendige ekspertise og erfaring til at udføre denne opgave effektivt og sikkert. Ved hjælp af moderne transportudstyr og metoder sørger vi for, at træmaterialerne transporteres fra skoven til de ønskede destinationsområder med minimalt besvær og maksimal effektivitet.

Vi har kompetencer inden for flisning af træ, hvor vi kan omdanne træaffald og grene til høj kvalitet flis. Vores specialiserede udstyr og teknikker sikrer, at flisen er egnet til forskellige formål, herunder bioenergi, kompostering og landskabspleje.

Ved at tilbyde flisningstjenester bidrager vi til at reducere affald og fremme bæredygtig udnyttelse af skovressourcer.

Vi er erfarne i udslæbning af træstammer og har ekspertisen til at sikre en smidig transport ud af skoven. Ved at fjerne grene og forberede træstammerne til videre forarbejdning sikrer vi en optimal håndtering af træmaterialerne. Vores team håndterer udslæbningen omhyggeligt for at sikre en høj kvalitet af det afsluttende produkt.

Vores kompetencer inkluderer knusning af træ og andet biomateriale for at opnå en optimal genanvendelse og ressourceudnyttelse. Vi anvender specialiseret udstyr og teknikker til at knuse træaffald og grene, hvilket reducerer volumen og forbereder materialet til genbrug eller bortskaffelse. Vores knusningstjenester er skræddersyet til at opfylde dine behov og bidrager til at fremme en cirkulær økonomi inden for skovbrugssektoren.

Vi har omfattende erfaring i korrekt lægning af fældebunker, hvilket sikrer en effektiv håndtering og transport af træstammer. Vores team sikrer, at fældebunkerne er strategisk placeret og organiseret for at lette den videre bearbejdning og transport af træmaterialerne. Vi prioriterer en omhyggelig og nøjagtig fældebunke lægning for at optimere arbejdsprocessen og maksimere udnyttelsen af skovressourcerne.

Vi tilbyder muligheden for at købe træ direkte på roden, hvilket sikrer en smidig og gennemsigtig handel for skovejere. Vores team af eksperter foretager en retfærdig vurdering af træets kvalitet og værdi og tilbyder konkurrencedygtige priser baseret på markedsværdien. Vi stræber efter at opretholde et tillidsfuldt samarbejde med skovejere og sikre en problemfri transaktion.

Vores erfarne skovfogeder står til rådighed for at yde professionel bistand og rådgivning inden for skovdrift og -forvaltning. Vi kan hjælpe med at udarbejde skovbrugsplaner, implementere bæredygtige forvaltningsmetoder og overvåge skovens sundhed og vækst. Vores skovfogeder har en omfattende viden om skovbrugspraksis og kan tilbyde skræddersyede løsninger baseret på dine specifikke behov og mål for skoven.